Chránené označenie pôvodu CHOP – sa vzťahuje na vína vyrobené a spracované v rámci geografického regiónu, ktoré majú kvalitu, alebo vlastnosti špecifické pre túto zemepisnú polohu.
Na výrobu akostného vína s prívlastkom sa musí hrozno zberať v plnej zrelosti a jeho kvalita musí byť pri zbere osvedčená poverenými pracovníkmi kontroly. Hrozno, mušt ani víno sa nesmú obohacovať a víno sa nesmie chemicky konzervovať inak ako použitím oxidu siričitého.
Originalitu prívlastkov potvrdzujú pridelené štátne kontrolné čísla, ktorými výrobcovia povinne označujú zatriedené vína uvádzané na trh. V CHOP akostného odrodového vína s prívlastkom alebo akostného značkového vína s prívlastkom sa okrem názvu vinohradníckej oblasti môžu uvádzať aj menšie geografické jednotky vrátane názvu vinohradu.

Zobrazených 1–15 z 76 výsledkov