Báb (1955 spojenie obcí Veľký Báb a Malý Báb; maď. Kisbáb, Nagybáb, nem. Kleinbaab, Großbaab) je obec na Slovensku v okrese Nitra. Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny 19 km od Nitry. Chotár je sprašová pahorkatina na úbočiach dolinky juhovýchodne od obce s menšími dubovými a hrabovými lesíkmi, inde je odlesnený. Má prevažne hnedozemné pôdy.

Malý Báb sa písomne spomína v roku 1365, od roku 1788 mal jarmočné právo. V katastri obce boli objavené žiarové hroby z laténskej doby. Začiatkom 11. storočia na Slovensku zakladali rytiersky rád mnísi templári, ktorých slovenský ľud menoval červení mnísi. Obnovený Bábsky jarmok v roku 2010. V obci je rímskokatolícka cirkev, rímskokatolícky kostol Svätého Imricha z roku 1761, na umelovytvorených pahorkoch pri cintoríne Malý Báb je Kalvária s tromi krížmi. V roku 2006 bolo v obci oslávené osemstopäťdesiate výročie prvej písomnej zmienky (1156). V katastrálnom území obce (časť Malý Báb) je pod agátovým lesom vodná nádrž. Pri cintoríne Malý Báb sa nachádza lokalita výskytu chránenej rastliny – Hlaváčika jarného. Pri vchádzaní do obce z južnej strany (od rýchlostnej cesty R1) sú v ílovitej zemine jedinečné pivnice, po ľavej strane uvidíte tzv. Židovský cintorín. V časti obce Alexandrov dvor (Veľký Báb) sa nachádza kaštieľ a chránený les.

Zobrazený jediný výsledok