Gbelce (maď. Köbölkút) je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky.

V obci je rímskokatolícky kostol sv. Karola Boromejského z roku 1774 a kaplnky Najsvätejšej Trojice z roku 1780, Božského Srdca Ježišovho z roku 1898 a Panny Márie z roku 1855.

Podľa prvých zachovaných dokumentov územie Gbeliec v X. storočí patrilo kráľovi Štefanovi I. Význam tejto oblasti vzrástol v XI. storočí, pretože krížom viedla veľmi dôležitá obchodná cesta nazývaná „soľná cesta“. Na území vedľa „kamennej studne“ založili kráľovský hospodársky majer. Túto „Osadu vedľa kamennej studne“ v XIII. storočí nazývali v skratke Köbölkút, čiže v preklade „Studňa z kameňa“.

V roku 1245 osadu Gbelce dostal od kráľa Belo IV. do daru Torda Peter, ktorý okolie vidieka Gbelce osídlil svojimi vojakmi a pozval aj slovenských a nemeckých usadlíkov. Gbelce sa neskôr dostalo do majetkového vlastníctva rodiny predkov Forgácsovcov (Hontpázmán nb. Ivánku).

Zobrazené všetky 2 výsledky