Obec Kamenný Most sa nachádza v dolnej časti Hrona, na jeho pravej strane, v najjužnejšej časti Slovenska, 8 km od slovensko-maďarských hraníc. Patrí do Nitrianskeho kraja.
V obci žije 1100 obyvateľov.
Naše susedné obce sú severne Kamenín, západne Ľubá, juhozápadne Mužla, južne Obid a Nána, východne Malá nad Hronom.
Návštevníkom tento kraj Slovenska ponúka krásne a bohaté lesy, rybárstvo, úrodné pôdy.

Zobrazené všetky 2 výsledky