Malokarpatské vinohradníctvo má svoje regionálne zvláštnosti, zaujímavý sortiment, prekvapivú kvalitu vín a dlhú a bohatú agrárnu kultúru. Počiatky pestovania viniča v Modre, žiaľ ešte stále dostatočne nepoznáme. Prvé písomné zmienky sú až zo 14. storočia. To však už príjmy z predaja vína tvorili základ modranskej ekonomiky. Vrchol modranského vinárstva nastal v 16. a 17. storočí, keď turecká armáda blokovala obchodné cesty v južných častiach Uhorska. Túto situáciu Modra dokázala šikovne využiť. Úspešným predajom vína a ďalších remeselníckych výrobkov sa postupne zaradila medzi najvýznamnejšie kráľovské mestá Uhorska ale aj medzi najväčšie vinohradnícke mestá na území Slovenska.

J.J. Schreiber, autor prvej monografie o Modre, ktorá vyšla v r. 1719 a patrí k najstarším monografiám v Uhorsku oslavuje vo svojej knižke modranské víno. O modranskom víne sa zmieňujú i M. Bel a J.M. Korabinský, najslávnejší uhorskí historici a geografi 18. storočia. Obaja hodnotia modranské vinohrady ako „najplodnejšie“ z celej malokarpatskej oblasti.
V Modre sa našiel zaujímavý archeologický nález, ktorý by mohol súvisieť s antickým rímskym vinárstvom. Je ním nález bronzovej hlavičky Gorgóny, ktorá sa našla v Modre niekedy v 19. storočí a počas I.. svetovej vojny sa zase stratila. Bola to ataša, ozdobná úchytka na bronzovej nádobe na víno. Tento nález však potvrdzuje fakt, že víno sa sem v dobe rímskej dovážalo.

V súvislosti so stredovekým vývinom malokarpatského vinohradníctva sa potvrdilo, že po tatárskom vpáde v roku 1241 nemeckí kolonisti svojimi znalosťami iba obnovili a nie založili tradíciu pestovania viniča. Vína vyvážané do susedných krajín si získali dobré meno už v 13. storočí. V rokoch 1607 – 1620 tvorili príjmy z predaja vína až 70 – 80 % z celkových hrubých ročných príjmov mesta. Boli to najmä peniaze z obchodu s vínom, ktoré prispeli k povýšeniu Modry na slobodné kráľovské mesto.

V súčasnosti reprezentujú slávne modranské vinohrady a vinárske tradície okrem významných enológov hlavne združenie vinohradníkov Vincúr, Vinohradnícka spoločnosť Modra, Stredná vinohradnícka a ovocinárska škola spolu s mnohými súkromnými vinohradníkmi z Modry a Kráľovej. V Modre sídli i Malokarpatská vínna cesta, ktorá zabezpečuje prezentáciu a propagáciu celého regiónu doma i v zahraničí.

Zobrazujú sa výsledky 1–15 z 33