História: Obec Tesáre založili na zákupnom práve. Je doložená z r. 1390 ako Thezer, neskôr Tezar (1481), Teszare (1786), Tesáry (1920), Tesáre (1948), maď. Teszér, Nyitrateszér. Obec patrila panstvu Topoľčany, v 16. storočí časť ostrihomskej kapitule a zemianskym rodinám. V r. 1559 ju spustošili Turci. V r. 1570 mala mlyn, vinice, 13 usadlostí a 9 rodín, v r. 1720 mala 2 mlyny a 16 domácností, v r. 1787 mala 41 domov a 263 obyvateľov, v r. 1828 mala 34 domov a 237 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Po r. 1918 boli obyvatelia roľníkmi a poľnohospodárskymi robotníkmi na veľkostatkoch.

Zobrazené všetky 4 výsledky