Obec je bohato zastúpená starobylými pamiatkami kostola Sv. Martina, Teofilovým mlynom, Evanjelickou zvonicou a Pálffyovským kaštieľom, ako aj zachovaným folklórom. Je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty. Archeológovia tu objavili zvyšky studne z 9. storočia, ktorú pravdepodobne vyhĺbili starí Slovieni a tiež celé veľkomoravské sídlisko. Z listín je zrejmé, že časť územia Turne vlastnili aj grófi z Pezinka a Svätého Jura. Na pôvodne jednom chotári sa už koncom 13. storočia vyvinuli dve obce: Kučišdorf a Malé Tŕnie. Obec dnes nesie meno zodpovedajúce starobylej tradícii vinohradníctva a vinárstva.

Obec Vinosady sa rozprestiera pod úpätím Malých Karpát medzi známymi vinohradníckymi mestami Pezinok a Modra. Vznikla zlúčením dvoch obcí Veľkého a Malého Tŕnia s účinnosťou od 1. júla 1964. Obec má 1270 obyvatelov venujúcich sa hlavne vinohradníctvu patriacej do Bratislavského vyššieho územného celku a do okresu Pezinok.

Vinosady boli v minulosti známe ako Veľké a Malé Tŕnie. Prvá historická správa o osídlení územia obcí je z roku 1208. V roku 1754 darovala Mária Terézia Trlinok istému Francúzovi – Jánovi Dejeanovi. Ten postavil kaštieľ s malou kaplnkou v obci. V roku 1884 bol kaštieľ zbúraný a novopostavený. Počas 14. a 15. storočia tu bola silná nemecká kolonizácia. Obe obce žili z vinohradníctva. V 20. stor. sa názvy obcí menili, až sa obce v roku 1964 zlúčili pod názov Vinosady.

Z obce Vinosady, je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty, sa môžete vybrať turistickými cestami ku Kučišdorfskej doline, kde je pri vodnej priehrade vybudovaná rekreačná oblasť. Z doliny vedú náučné chodníky do pezinských hôr alebo do hôr nad Modrou. Pekná je aj cyklotúra, ktorá vedie z Modry okolo vodnej nádrže Šúry do Vinosadov a odtiaľ poľnými cestami do vinohradov a lesov Malých Karpát.

História obce je bohato zastúpená starobylými pamiatkami kostola Sv. Martina, Teofilovým mlynom, Evanjelickou zvonicou a Pálffyovským kaštieľom, ako aj zachovaným folklórom i dychovou hudbou Vinosadka.

Zobrazujú sa výsledky 1–15 z 30