História: Zeleneč bolo osídlené v rokoch 4500-3000 pred Kristom. Od kultúry lengyelskej cez eneolit, dobu bronzovú, železnú až po dobu rímsku a slovanskú. Prvá písomná zmienka sa nachádza v listine kráľa Belu IV. z 13. mája 1243, kde sa uvádza pod názvom SEELENCH, o darovaní bratislavskému mešťanostovi Wochovi, ktorý dostal tieto pozemky ako znak vďačnosti za preukázané služby pri ohrození kráľovstva Tatarmi, do osobného vlastníctva, ako aj do večného vlastníctva jeho potomkov. V druhej listine zo 14. októbra 1260 Bela IV. vymieňa pozemok v Strhároch a Kleňanoch synom Wacíka, známym grófa Dubuka, za pozemok v župe bratislavskej.
V roku 1278 sa obec Zeleneč dostáva do vlastníctva bratislavskej kapituly pod názvom ZELENCH, ZELYNCH.
Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč každoročne organizuje degustáciu vín „Linčanský džbánek“, ktorá má kredit nominačnej súťaže do Národného salónu vín.

Zobrazujú sa výsledky 1–15 z 17