Korene vinohradníctva v oblasti Tibavy siahajú až do 15. storočia, avšak vinohradnícka a vinárska činnost firmy PIVNICA TIBAVA s.r.o. nadviazala na tradície založené na sklonku sedemdesiatych rokov 20-teho storočia, kedy v roku 1965 založili a vybudovali vinohradnícko-vinársky závod na pestovanie spracovanie hrozna - vínnu pivnicu v Tibave.
Vzhľadom na svoje pozície - ako klimaticko-pôdne, tak v tomto prípade i politické, mala Tibava ako jedna z mála na Slovensku už v časoch normalizácie výsadu - produkovala akostné odrodové vína, ktoré sa v tom čase v Slovenskej republike bežne nevyrábali (monopolné Vinárske závody spracúvali všetko hrozno a produkovali niekoľko zmesových vín, ktoré uvádzali na trh v SR).
Odvrátenou stranou tejto mince je fakt, že produkcia vína z Tibavy sa nedostávala až do roku 1990 na slovenský trh, lebo bola v plnom rozsahu v správe vtedajšieho ústredného straníckeho orgánu v Prahe, kde tibavské akostné odrodové vína využívali na reprezentačné účely.

Firme PIVNICA TIBAVA s.r.o. sa podarilo úspešne etablovať medzi najvýznamnejšími výrobcami vína v našej krajine o čom svedčí množstvo ocenení a úspechov na slovenských i medzinárodných enologických podujatiach. Úspešne spracúva hrozno a vyrába víno, vysádza nové vinice, modernizuje vinohradnícke i spracovateľské kapacity podniku, investuje do rozvoja regiónu a mení ho na výnimočné agroturisticko-gastronomické zariadenie.
Použitie nových šetrných technológií a metód spracovania hrozna dopomáha zvýrazniť mnohé kvalitatívne charakteristiky vyprodukovaného vína.

Spoločnosť Pivnica Tibava s.r.o. sa radí k renomovaným pestovateľom hrozna a výrobcom vína v SR. Prioritou spoločnosti pri spracovaní hrozna a výrobe vína je dôsledné využívanie moderných technológií za účelom maximálneho zužitkovania. Spracovanie muštov prebieha metódou riadenej fermentácie za využitia moderného vinárskeho softwaru. Dodržiava sa prísne individuálny prístup ku každému muštu, resp. vínu. Analytické parametre denne vyhodnocuje vlastné laboratórium. Ručne pozberané a vytriedené hrozno sa sype do nerezových násypiek využívajúcich gravitačný princíp (bez závitového dopravníka). Odstrapí sa a individuálne v závislosti od odrody a kvality hrozna lisuje vákuovým lisom, alebo maceruje, resp. nakváša (u červených odrôd) v chladených maceracných nádobách a následne lisuje vákuovým lisom.
Pri nakvášaní červeného hrozna sa využíva metóda ponoreného koláča, kedy nedochádza k mechanickej manipulácii s rmutom, čo má významný vplyv na kvalitu muštu a neskôr vína. Automatická linka na plnenie vína je umiestnená v samostatnej budove, ktorá je spojená s pivnicou nerezovou potrubnou trasou, cez ktorú sa vyškolené víno dostáva priamo do flašovne. Pivnica Tibava s.r.o. je nositeľom Dekrétu na výrobu omšových a liturgických vín, ktorý vydal osobne mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. V roku 2008 získala certifikát ISO 9001: pre činnosť pestovanie hrozna, výroba vína a predaj vína, ktorý každoročne úspešne obhajuje. V januári 2010 spoločnosť splnila podmienky pre ocenenie značka kvality SK pre výrobky, ktoré prihlásila do výberového konania na uvedené ocenenie.

Zobrazené všetky 14 výsledky